Verschil tussen leasing en verhuur

U staat op het punt te investeren in een nieuwe aanhanger of trekker? En u weet nog niet of u hem direct wilt kopen of dat u voor financiële leasing gaat?

U komt er niet uit welke formule u moet kiezen?

Wij zetten hier de overeenkomsten en verschillen tussen alle formules voor u op een rijtje en de voordelen die ze meebrengen.

Leasing:

Deze financieringswijze biedt een onderneming de keuze om niet direct de juridische eigenaar van de trekker en/of aanhangwagen te worden. Zo staat de aankoopfactuur niet op haar naam.

Met dit type krediet is zij wel de enige economische eigenaar van het voertuig en betaalt ze een vaste maandelijkse vergoeding. Dit geeft haar het gebruiksrecht van het voertuig met de keuze om aan het einde van de looptijd de trekker of de aanhangwagen alsnog te kopen voor maximaal 15% van de oorspronkelijke waarde.

Huur:

Bij huur tekent de onderneming een huurcontract waarin de prijs, de looptijd, maar ook het aantal kilometers worden vastgelegd.

In tegenstelling tot leasing wordt de onderneming wettelijk noch fiscaal gezien eigenaar van de vrachtwagen. Dit is een boekhoudkundig voordeel, want het voertuig komt niet op de balans te staan. Zo vallen de facturen onder de uitgaven van de onderneming. Een oplossing waardoor de schulden van de vennootschap niet hoger worden.

Aan het einde van de huurperiode zijn er twee mogelijkheden:

Ofwel het contract voorziet in een aankoopoptie die ten minste 16% van de restwaarde vertegenwoordigt. Het onderhoud van de vrachtwagen en het risicobeheer komen voor rekening van de klant. Deze formule noemt men financiële huur

Ofwel er is geen aankoopoptie, zodat de trekker aan het einde van de huurperiode wordt teruggegeven. Onderhoud, belastingen en verzekeringen zijn bij deze formule inbegrepen. De klant is dus niet verantwoordelijk voor het risicobeheer. Deze oplossing noemt men operationele huur.

Samengevat:

 

Financiële leasing

Financiële huur

Operationele huur

Contract

 Maandelijkse kapitalisatie

 Huur met vastgelegde   prijs, km en looptijd

 Huur met vastgelegde   prijs, km en looptijd

Boekhouding

 Opname op de balans:

 Afschrijving van het   voertuig

 Opname in de   resultatenrekening:

 Geen toename van de   schuld

 Opname in de   resultatenrekening:

 Geen toename van de   schuld

Restwaarde aan het einde van het contract

 Max. 15% van de   oorspronkelijke waarde

 Met aankoopoptie   (minimaal 16% van de   investeringssom)

 Zonder aankoopoptie

Risicobeheer

 Klant is verantwoordelijk

 Klant is verantwoordelijk

 MAX rental is   verantwoordelijk

Nadelen

 

 Overschrijding van het   vastgestelde aantal   kilometers kan extra   kosten meebrengen.

 Overschrijding van het   vastgestelde aantal   kilometers kan extra   kosten meebrengen.

Voordelen

 Geen voorfinanciering van de btw nodig, geld kan worden gebruikt voor andere   projecten.

 De leasingrente is   aftrekbaar van de   belasting

 Bij de eerste huur kan een   hoger bedrag worden   overgemaakt voor een   extra belastingaftrek voor   het lopende boekjaar

 Bij de eerste huur kan een   hoger bedrag worden   overgemaakt voor een   extra belastingaftrek voor   het lopende boekjaar

 Het contract kan worden afgestemd op de financiën (18 tot 60 maanden)

 Terugbetalingstermijnen zijn flexibel: (maandelijks, driemaandelijks, …)

 MAX Rental neemt het leeuwendeel van de administratie op zich